Kolfilter och kolmoduler

Produkter med aktivt kol används för att rena luften från olika odörer och obehagliga gaser.

Vårt produkturval omfattar ett brett urval absorbenter och filter för olika luftkonditioneringsapparater, ventilationsanläggningar, luftavskiljare och -återvinningsanläggningar.

Filter Plus produkturval innehåller följande kolfilter och kolmoduler:

Kolfilterpatroner

Diameter 145 mm, längder 250 mm, 450 mm och 600 mm

Påsfilter i kolbelagt filtermedium – möjliggör enkelt utbyte av befintliga påsfilter mot kolfilter.

Moduler med granulat av aktivt kol. Filter Plus har ett brett urval av driftfärdiga moduler tillsammans med filterlådor, som snabbt och enkelt kan placeras i det befintliga systemet.

Kompaktfilter med aktivt kol. Kompaktfilter som använder sig av aktivt kolmaterial med stor yta, säkerställer stort luftflöde och låga tryckfall.

Granulerat aktivt kol.  Filter Plus erbjuder ett brett urval av granulerat aktivt kol för avskiljning av olika gaser och odörer från luften.

 

Skicka en förfrågan

* Obligatoriska fält

Scroll to top